Min Locator

Privacy policy:

The application uses your devices position. The position, is not saved, sent anywhere or used in any other way.

 

Integritetspolicy:

Den här appen använder din enhets position. Positionen sparas inte, skickas inte vidare eller används på något annat sätt. Så nu vet du det.