Gelia återkallar LED-slinga Rope R10 ur en begränsad batch | Elsäkerhetsverket

Gelia har initierat en återkallelse av LED-slinga Rope R10 ur en begränsad batch. Detta på grund av tillverkningsfel som gör att det kan finnas risk för elstötar. Användare uppmanas att sluta använda produkten och returnera produkten till inköpsstället för återbetalning eller ersättningsvara.

Källa: Gelia återkallar LED-slinga Rope R10 ur en begränsad batch | Elsäkerhetsverket