om sm4vwd.se

om sm4vwd.se/sk4kr.se/stridlund.se

Den här webservern står placerad i min källare, och körs på en gammal Pentium @3.2 Ghz med 8Gb ram.
Operativsystemet är Ubuntu 22.04 LTS. Jag använder WordPress till den här bloggen. Databasen är Mariadb numera.
Linan ut är en 500/500 Gb/s fiber från Bahnhof.